pl en

Info

Sinthome
Szkoła Psychoanalizy
Lacanowskiej

I. MISJA

 

 

NASZYM CELEM JEST DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA, NAUKOWA I EDUKACYJNA W ZAKRESIE ROZWIJANIA I PROPAGOWANIA PSYCHOANALIZY LACANOWSKIEJ

Styl pracy Szkoły ujawnia się poprzez jej nauczanie, podtrzymywanie, przekazywanie psychoanalizy oraz szerzenie wiedzy psychoanalitycznej.

Mówienie o psychoanalizie nawiązuje wprost do spadku pozostawionego psychoanalitykom przez Zygmunta Freuda i Jacquesa Lacana. Oni to pozostawili przekonanie - dla nas nie do podważenia - że psychoanaliza potrzebna jest światu i potrzebna jest człowiekowi.

Nauczanie psychoanalizy musi być połączone z własną analizą, a także z szerzeniem analizy.

Zadaniem Szkoły jest ustanowienie tej ciągłości z szerzeniem psychoanalizy.


OD CHWILI GDY WSPIERANIE PSYCHOANALIZY STAJE SIĘ ZALEŻNE OD ZDYSCYPLINOWANIA TYCH CO WSPIERAJĄ, SZKOŁA USTANAWIA POMOST POMIĘDZY PRACĄ PRZENIESIENIOWĄ, A PRZENIESIENIEM NA PRACE


II. CZŁONKOWSTWO

PASSE

Jedynym sposobem wejścia do Szkoły jest procedura przejścia (fr. passe), która pokłada zaufanie w nieświadomości jako sposobie rekrutowania i nominowania członków Szkoły. To gwarancje płynące z „przejścia, a nie mniej lub bardziej złożone predyspozycje człowieka, takie jak cechy charakteru, posiadane wykształcenie czy stan szeroko rozumianego zdrowia, uznajemy za decydujące przy wyborze kandydata na Członka Szkoły. W psychoanalizie nie istnieje bowiem kryterium „normalności” lub bycia wystarczająco przygotowanym.

III. WŁADZE

01. Walne Zgromadzenie Członków
– najwyższa władza stowarzyszenia

AGATA PACURA

członek zwyczajny

PAWEŁ DROŹDZIAK

członek zwyczajny

TOMASZ DUBIS

członek zwyczajny

MATEUSZ FRANCZAK

członek zwyczajny

STEFAN GABLER

członek zwyczajny

KRZYSZTOF PAWLAK

członek zwyczajny

IGA RAKOWSKA

członek zwyczajny

JACEK SOSNOWSKI

członek zwyczajny

SZYMON STOCZEK

członek zwyczajny

ELŻBIETA SZTEJNERT

członek zwyczajny

JACEK PROCHAL

członek wspierający

PRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ

członek zwyczajny

SŁAWOMIR ZDRZALIK

członek wspierający

MARTA ALEKSANDROWICZ

członek kandydat

PAULINA GAWLIŃSKA

członek kandydat

MAGDALENA GERWATOWSKA

członek kandydat

MAGDALENA NAWISIELSKA

członek kandydat

SZYMON SKALSKI

członek kandydat

02. Zarząd
– najwyższa władza szkoły między walnymi (2023-2026)

TOMASZ DUBIS

przewodniczący

KRZYSZTOF PAWLAK

wiceprzewodniczący ds. szkoleniowych

SZYMON STOCZEK

członek zwyczajny

PRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ

członek

03. Komisja Rewizyjna
– organ kontroli wewnętrznej

JACEK SOSNOWSKI

przewodniczący

MATEUSZ FRANCZAK

wiceprzewodniczący

STEFAN GABLER

członek

Celem Sinthome jest działalność naukowa i edukacyjna w zakresie rozwijania i propagowania wiedzy psychoanalitycznej, dbanie o poziom naukowy oraz kwalifikacje etyczne psychoanalityków autoryzujących się w Szkole.

 

 

JEŚLI CHCECIE, MOŻECIE SOBIE BYĆ LACANISTAMI. JA JESTEM FREUDYSTĄ.

Jacques Lacan, Otwarcie spotkania w Caracas, 12 lipca 1980

 

 

IV. HISTORIA

Podmiot o ile stoi za nim pragnienie, obecny jest w dyskursie na długo przed narodzinami. W naszym przypadku rozstrzygające było pragnienie Krzysztofa Pawlaka. Śledząc jak to pragnienie się realizowało można zaobserwować drogę do powstania Szkoły i jej dalsze losy.

VI. GENEALOGIA

Skoro już zdarzyło się nam zaistnieć, to ważne jest zdać sobie i innym sprawę z tego skąd się pojawiliśmy i skąd się wywodzimy. Dla ruchu psychoanalitycznego istotną sprawą jest „sukcesja” i transmisja misji krzewienia psychoanalizy. Czy jest co krzewić? A „sukcesja”? Czy ruch psychoanalityczny przekazuje pokoleniom psychoanalityków Graala psychoanalizy? Sprawa na zawsze do dyskusji. Jedno wiemy na pewno – Graalem psychoanalizy jest tajemnica pragnienia Freuda, zwana inaczej pragnieniem analitycznym. Czy Sinthome ma związek z Freudem? A Lacan? Można się o tym przekonać samemu śledząc poniższe drzewo genealogiczne.

Linią ciągłą → oznaczyliśmy kierunek przekazywania psychoanalizy na drodze analizy własnej oraz linią przerywaną ⇢ wektor superwizji. Pola członków naszej Szkoły zostały wypełnione kolorem czarnym. Ostatnia aktualizacja: marzec 2023 r.

VII. GOŚCIE

Mieliśmy zaszczyt podejmować tak wybitnych gości, jak Elisabeth Roudinesco, Renata Salecl, Colette Soler, Luis Izcovich, Bruce Fink, Stuart Schneiderman, Marco Jorge, Alain Didier-Weill, a także Paola Mieli z Après-Coup Psychoanalytic Association z Nowego Jorku oraz Raul Moncayo z Lacanian School of Psychoanalysis z Berkeley w Kalifornii i wielu innych.

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeśli nadal korzystasz z naszej witryny, wyrażasz zgodę na nasze pliki cookies.

akceptuj