S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Terminarz I roku KP (IX.2016-VI.2017)

 

Moduł I - Trzy rejestry: RSI

Lektury do studiowania

17.IX.2016 - Temat I: Nieświadome w psychoanalizie
prowadzący: Przemysław Szubartowicz

15.X.2016 - Temat II: Struktura Boromejska: Realne, Symboliczne, Wyobrażeniowe
prowadzący: Stefan Gabler, Grażyna Słomiak

12.XI.2016 - Temat III: Nadrzędność Symbolicznego i narodziny podmiotu
prowadzący: Rafał Kufel

17.XII.2016 - Temat IV: Wyobrażeniowe
prowadzący: Radosław Bartkowski, Robert Roczeń

21.I.2017 - Temat V: Stadium Lustra
prowadzący: Radosław Bartkowski, Robert Roczeń

6.II.2017 - Temat VI: Realne - niemożliwe
prowadząca: Joanna Molga

11.III.2017 - Temat VII: Symboliczne, język jako struktura
prowadzący: Radosław Bartkowski

22.IV.2017 - Temat VIII: Dwa narcyzmy: pierwotny i wtórny; idealne Ja i ideał-Ja
prowadzący: Krzysztof Pawlak

9.V.2017 - Temat VIII: Schemat L
prowadzący: Magdalena Kisielewska

 

 

Moduł II: Nieświadome i Popęd

Lektury do studiowania

20.V.2017 - Temat I: Nieświadome i jego wytwory
prowadzący: Przemysław Szubartowicz

24.VI.2017 - Temat II: Nieświadome ustrukturowane jak język/mowa
prowadzący: Radosław Bartkowski

 

II

 

sob. 09.IX.2017
  Temat I: Teoria popędów: libido ego – obiekt libido
  prowadzący: Robert Roczeń, Radek Bartkowski

 

sob. 14.X.2017
  Temat II: Popęd życia – popęd śmierci
  prowadzący: Grażyna Słomiak, Stefan Gabler

 

sob. 04.XI.2017
  Temat III: Popęd: cztery składowe, obieg, cztery losy popędów
  prowadzący: Robert Roczeń, Radek Bartkowski

 

sob. 09.XII.2017
  Temat IV: Nieświadome ustrukturyzowane jest jak język
  prowadzący: Radek Bartkowski, Robert Roczeń

 

sob. 13.I.2018
  Temat V: Funkcja znaczącego w nieświadomości: dowcip (famillionaire) i zapominanie (Signorelli)
  prowadzący: Stefan Gabler, Grażyna Słomiak

 

sob. 10.II.2018
  Temat VI: Struktura metafory i metonimii
prowadząca: Rafał Kufel, Magda Kisielewska

 

sob. 10.III.2018
  Temat VII: Obiekt małe a
  prowadzący: Joanna Molga, Elżbieta Sztejnert

 

 

 

III

 

sob. 09.IX.2017
  Temat I: Funkcja i interpretacja mitu
  prowadzący: Paweł Droździak, Radek Bartkowski

 

sob. 14.X.2017
  Temat II: Kompleks Edypa i kastracja
  prowadzący: Mateusz Kwieciński, Joanna Molga

 

sob. 04.XI.2017
  Temat III: Kastracja jako znak dramatu kastracyjnego: Przypadek Małego Hansa (Freud)
  prowadzący: Agata Fabisiak, Grażyna Słomiak

 

sob. 09.XII.2017
  Temat IV: Trzy rejestry Ojca: realnego, symbolicznego, wyobrażeniowego
  prowadzący: Robert Roczeń

 

sob. 13.I.2018
  Temat V: Trzy czasy Edypa oraz trzy funkcje Ojca: frustracja, kastracja, prywacja (pozbawienie)
  prowadzący: Paula Czosnowska, Rafał Kufel

 

sob. 10.II.2018
  Temat VI: Dialektyka frustracji w triadzie dziecko, matka, fallus
  prowadzący: Tomasz Paluchowski, Magda Kisielewska

 

sob. 10.III.2018
  Temat VII: Metafora ojcowska
  prowadzący: Elżbieta Sztejnert, Przemek Szubartowicz

 

sob. 14.IV.2018
  Temat VIII: Freuda odkrycie miłości w przeniesieniu: Breuer i Anna O.
  prowadzący: Rafał Kufel, Robert Roczeń

 

sob. 12.V.2018
  Temat IX: Dynamika przeniesienia
  prowadzący: Elżbieta Sztejnert, Joanna Molga

 

sob. 09.VI.2018
  Temat X: Przeniesienie jako otwarcie i zamknięcie nieświadomości
  prowadzący: Radek Bartkowski, Stefan Gabler

 

sob. 15.IX.2018 
  Temat I: Związek pomiędzy miłością a wiedzą w przeniesieniu - zakładany podmiot wiedzenia
  prowadzący: Magda Kisielewska

 

sob. 6.X.2018
  Temat II: Opór i powtórzenie
  prowadzący: Joanna Molga

 

sob. 10.XI.2018 
  Temat III: Powtórzenie: tuchê i automaton
  prowadzący: Rafał Kufel, Magda Kisielewska

 

sob. 1.XII.2018 
  Temat IV: Realne jako trauma
  prowadzący: Przemek Szubartowicz

 

 

 

 IV

 

sob. 12.I.2019 
  Temat I: Funkcja i interpretacja mitu
  prowadzący: Paweł Droździak, Radosław Bartkowski

 

sob. 2.II.2019
  Temat II: Kompleks Edypa i kastracja
  prowadzący: Mateusz Kwieciński, Joanna Molga

 

sob. 2.III.2019
  Temat III: Trzy rejestry Ojca: realnego, symbolicznego, wyobrażeniowego
  prowadzący: Radosław Bartkowski, Robert Roczeń

 

sob. 13.IV.2019 
  Temat IV: Kastracja jako znak dramatu kastracyjnego: przypadek Małego Hansa (Freud) 
  prowadzące: Agata Fabisiak, Grażyna Słomiak 

 

sob. 11.V.2019
  Temat V: Trzy czasy Edypa oraz trzy funkcje Ojca: frustracja, kastracja, prywacja (pozbawienie)
  prowadzący: Rafał Kufel