Kurs podstawowy


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Kurs podstawowy

Kurs Podstawowy (KP) to cykl seminariów poświęconych założeniom i koncepcjom wyrosłym z pola założonego przez Freuda, a zasadniczo wzbogaconego przez Lacana. Określiło ono charakterystyczne rysy obecne w praktyce psychoanalitycznej nazywanej lacanowską, stanowiące bazę dla koncepcji kliniki, a także techniki i strategii psychoanalizowania. W tej koncepcji teoria i praktyka pozostają nierozłączne. Praktyka wzbogaca teorię, teoria modeluje praktykę.

Ten szczególny rys odpowiada za stereotyp, przypisujący psychoanalizie lacanowskiej nadmierny intelektualizm kosztem rzekomo praktyki. Tymczasem wynika to z tego, że technika i ogólnie praktyka, zwłaszcza we współczesnej psychoterapii, pozbawiona jest namysłu nad teorią i jej implikacjami dla samej praktyki, szczególnie dla etyki. To, co stanowi o oryginalności praktyki opisywanej teorią Lacana, to nie opieranie jej na procedurach, ale na swoistych odkryciach Freuda – nieświadomości i przeniesieniu. Ponieważ punktem odniesienia dla tej praktyki nie są procedury, ale osoba psychoanalityka w relacji do analizanta via ich nieświadomości, to dlatego tak istotna jest teoria (ale nie doktryna) opisująca praktykę. Teoria taka musi być homologiczna z praktyką. To odróżnia psychoanalizę lacanowską od psychoterapii, gdzie teoria jest niehomologiczna z praktyką (opisujące praktykę psychoterapeutyczną koncepcje psychologiczne, neurolingwistyczne, neurobiologiczne i inne tego typu). Dlatego tak ważne dla integralności psychoanalizy jest dobre osadzenie w teorii.

Kurs Podstawowy ma takie zadanie – być bazą dla tych, którzy chcieliby stać się psychoanalitykami. Lecz nie tylko. Jeśli nawet myśl Lacana ma za sobą apogeum (co nie jest wcale takie pewne), stanowi ogromną inspirację dla wielu naukowych i intelektualnych środowisk. Kurs Podstawowy jest pomyślany także dla nich. Kto chciałby zapoznawać się z Lacanem, będzie chętnie witany jako słuchacz naszego Kursu.

Kurs Podstawowy obejmuje 5 modułów tematycznych, których przedstawienie trwać będzie 3,5 roku (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną). Program Kursu jest dostępny w zakładce Dokumenty Założycielskie - założenia organizacyjne, cz. 6.

Zajęcia Kursu będą odbywać się raz w miesiącu, w soboty, w siedzibie SFP i będą trwać 2,5 godziny. Opłaty za Kurs znajdują się w miejscu wspomnianym powyżej, w cz. 7.

Chętni do bycia słuchaczami Kursu Podstawowego mogą kontaktować się z Szefem Kursu, Joanną Molgą (skp@sinthome.pl). Słuchacze mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu Kursu.

 

 

Terminarz IX.2019 - VI.2020

 

 V

 

21.IX.2019

Temat I: Założenia obrony: Zahamowanie, symptom, lęk

prowadzący: Radosław Bartkowski, Robert Roczeń

 

23.XI.2019

Temat II: Dialektyka frustracji w triadzie dziecko, matka, fallus

prowadzący: Magdalena Kisielewska, Radosław Bartkowski

 

14.XII.2019

Wykład gościnny „Prześniona Rewolucja” wygłosi Andrzej Leder

godz.12.00-14.00

 

18.I.2020

Temat III: Trauma, uwiedzenie, fantazja

prowadzący: Paweł Droździak

 

15.II.2020

Temat IV: Metafora ojcowska

prowadzący: Małgorzata Monkiewicz

 

14.III.2020

Temat V: Wyparcie (nerwica), zaprzeczenie (perwersja), wykluczenie (psychoza) Imienia-Ojca

prowadzący: Radosław Bartkowski, Robert Roczeń

 

25.IV.2020

Temat VI: Nerwica: histeria, obsesja, fobia

prowadzący: Mateusz Kwieciński, Przemysław Szubartowicz

 

23.V.2020

Temat VII: Perwersja: masochizm, fetyszyzm

prowadzący: Grażyna Słomiak

 

20.VI.2020

Temat VIII: Psychoza: schizofrenia, paranoja, melancholia

prowadzący: Magdalena Kisielewska, Szymon Stoczek

 

 

Tematy wykładów, które już się odbyły: