Kurs podstawowy


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Kurs podstawowy

Kurs Podstawowy (KP) to cykl seminariów poświęconych założeniom i koncepcjom wyrosłym z pola założonego przez Freuda, a zasadniczo wzbogaconego przez Lacana. Określiło ono charakterystyczne rysy obecne w praktyce psychoanalitycznej nazywanej lacanowską, stanowiące bazę dla koncepcji kliniki, a także techniki i strategii psychoanalizowania. W tej koncepcji teoria i praktyka pozostają nierozłączne. Praktyka wzbogaca teorię, teoria modeluje praktykę.

Ten szczególny rys odpowiada za stereotyp, przypisujący psychoanalizie lacanowskiej nadmierny intelektualizm kosztem rzekomo praktyki. Tymczasem wynika to z tego, że technika i ogólnie praktyka, zwłaszcza we współczesnej psychoterapii, pozbawiona jest namysłu nad teorią i jej implikacjami dla samej praktyki, szczególnie dla etyki. To, co stanowi o oryginalności praktyki opisywanej teorią Lacana, to nie opieranie jej na procedurach, ale na swoistych odkryciach Freuda – nieświadomości i przeniesieniu. Ponieważ punktem odniesienia dla tej praktyki nie są procedury, ale osoba psychoanalityka w relacji do analizanta via ich nieświadomości, to dlatego tak istotna jest teoria (ale nie doktryna) opisująca praktykę. Teoria taka musi być homologiczna z praktyką. To odróżnia psychoanalizę lacanowską od psychoterapii, gdzie teoria jest niehomologiczna z praktyką (opisujące praktykę psychoterapeutyczną koncepcje psychologiczne, neurolingwistyczne, neurobiologiczne i inne tego typu). Dlatego tak ważne dla integralności psychoanalizy jest dobre osadzenie w teorii.

Kurs Podstawowy ma takie zadanie – być bazą dla tych, którzy chcieliby stać się psychoanalitykami. Lecz nie tylko. Jeśli nawet myśl Lacana ma za sobą apogeum (co nie jest wcale takie pewne), stanowi ogromną inspirację dla wielu naukowych i intelektualnych środowisk. Kurs Podstawowy jest pomyślany także dla nich. Kto chciałby zapoznawać się z Lacanem, będzie chętnie witany jako słuchacz naszego Kursu.

Kurs Podstawowy obejmuje 5 modułów tematycznych, których przedstawienie trwać będzie 3,5 roku (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną). Program Kursu jest dostępny w zakładce Dokumenty Założycielskie - założenia organizacyjne, cz. 6.

Zajęcia Kursu będą odbywać się raz w miesiącu, w soboty, w siedzibie SFP i będą trwać 2,5 godziny. Opłaty za Kurs znajdują się w miejscu wspomnianym powyżej, w cz. 7.

Chętni do bycia słuchaczami Kursu Podstawowego mogą kontaktować się z Szefem Kursu, Joanną Molgą (skp@sinthome.pl). Słuchacze mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu Kursu.

 

 

Terminarz IX.2019 - IX.2020

 

 V

sob. 21.IX.2019 
  Temat I:
Założenia obrony: zahamowanie, symptom, lęk
  prowadzący: Robert Roczeń, Radosław Bartkowski

Kolejny wykład V roku odbędzie się 23.XI.2019. Tematy podamy wkrótce.

 

III

sob. 15.IX.2018 
  Temat I:
Związek pomiędzy miłością a wiedzą w przeniesieniu - zakładany podmiot wiedzenia
  prowadzący: Magda Kisielewska

sob. 6.X.2018
  Temat II: 
Opór i powtórzenie
  prowadzący: Joanna Molga

sob. 10.XI.2018 
  Temat III: 
Powtórzenie: tuchê i automaton
  prowadzący: Rafał Kufel, Magda Kisielewska

sob. 1.XII.2018 
  Temat IV:
Realne jako trauma
  prowadzący: Przemek Szubartowicz

 

 IV

sob. 12.I.2019 
  Temat I:
Funkcja i interpretacja mitu
  prowadzący: Paweł Droździak, Radosław Bartkowski

sob. 2.II.2019
  Temat II: Kompleks Edypa i kastracja

  prowadzący: Mateusz Kwieciński, Joanna Molga

sob. 2.III.2019
  Temat III: Trzy rejestry Ojca: realnego, symbolicznego, wyobrażeniowego
  prowadzący: Radosław Bartkowski, Robert Roczeń

sob. 13.IV.2019 
  Temat IV: Kastracja jako znak dramatu kastracyjnego: przypadek Małego Hansa (Freud)
 

  prowadzące: Agata Fabisiak, Grażyna Słomiak 

sob. 11.V.2019
  Temat V:
Trzy czasy Edypa oraz trzy funkcje Ojca: frustracja, kastracja, prywacja (pozbawienie)
  prowadzący: Rafał Kufel

sob.... IX.2019 
  Temat VI:
Dialektyka frustracji w triadzie: dziecko, matka, fallus
  prowadzący: Radosław Bartkowski, Magda Kisielewska

sob. ... X.2019 
  Temat VII:
Metafora ojcowska
  prowadzący: Elżbieta Sztejnert, Przemek Szubartowicz

 

Tematy wykładów, które już się odbyły: