Basic Course


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Basic Course

Kurs Podstawowy (KP) to cykl seminariów poświęconych założeniom i koncepcjom wyrosłym z pola założonego przez Freuda, a zasadniczo wzbogaconego przez Lacana. Określiło ono charakterystyczne rysy obecne w praktyce psychoanalitycznej nazywanej lacanowską, stanowiące bazę dla koncepcji kliniki, a także techniki i strategii psychoanalizowania. W tej koncepcji teoria i praktyka pozostają nierozłączne. Praktyka wzbogaca teorię, teoria modeluje praktykę.

Ten szczególny rys odpowiada za stereotyp, przypisujący psychoanalizie lacanowskiej nadmierny intelektualizm kosztem rzekomo praktyki. Tymczasem wynika to z tego, że technika i ogólnie praktyka, zwłaszcza we współczesnej psychoterapii, pozbawiona jest namysłu nad teorią i jej implikacjami dla samej praktyki, szczególnie dla etyki. To, co stanowi o oryginalności praktyki opisywanej teorią Lacana, to nie opieranie jej na procedurach, ale na swoistych odkryciach Freuda – nieświadomości i przeniesieniu. Ponieważ punktem odniesienia dla tej praktyki nie są procedury, ale osoba psychoanalityka w relacji do analizanta via ich nieświadomości, to dlatego tak istotna jest teoria (ale nie doktryna) opisująca praktykę. Teoria taka musi być homologiczna z praktyką. To odróżnia psychoanalizę lacanowską od psychoterapii, gdzie teoria jest niehomologiczna z praktyką (opisujące praktykę psychoterapeutyczną koncepcje psychologiczne, neurolingwistyczne, neurobiologiczne i inne tego typu). Dlatego tak ważne dla integralności psychoanalizy jest dobre osadzenie w teorii.

Kurs Podstawowy ma takie zadanie – być bazą dla tych, którzy chcieliby stać się psychoanalitykami. Lecz nie tylko. Jeśli nawet myśl Lacana ma za sobą apogeum (co nie jest wcale takie pewne), stanowi ogromną inspirację dla wielu naukowych i intelektualnych środowisk. Kurs Podstawowy jest pomyślany także dla nich. Kto chciałby zapoznawać się z Lacanem, będzie chętnie witany jako słuchacz naszego kursu.

KP obejmuje 5 modułów tematycznych, których przedstawienie trwać będzie 3,5 roku (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną). Program KP jest dostępny w zakładce dokumenty założycielskie-założenia organizacyjne cz.6.

Zajęcia KP odbywać się będą 1x w miesiącu, w soboty, w siedzibie SFP i będą trwać 2,5 godziny. Opłaty za KP znajdziecie w miejscu wspomnianym powyżej, w cz. 7.

Chętni do bycia słuchaczami KP mogą kontaktować się z Szefem KP, Rafałem Kuflem (skp@sinthome.pl). Słuchacze KP mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu kursu.

 

Terminarz II roku KP

 

Basic II

sob. 09.IX.2017
  Temat I: Teoria popędów: libido ego – obiekt libido
  prowadzący: Robert Roczeń, Radek Bartkowski

sob. 14.X.2017
  Temat II: Popęd życia – popęd śmierci
  prowadzący: Grażyna Słomiak, Stefan Gabler

sob. 04.XI.2017
  Temat III: Popęd: cztery składowe, obieg, cztery losy popędów
  prowadzący: Robert Roczeń, Radek Bartkowski

sob. 09.XII.2017
  Temat IV: Nieświadome ustrukturyzowane jest jak język
  prowadzący: Radek Bartkowski, Robert Roczeń

sob. 13.I.2018
  Temat V: Funkcja znaczącego w nieświadomości: dowcip (famillionaire) i zapominanie (Signorelli)
  prowadzący: Stefan Gabler, Grażyna Słomiak

sob. 10.II.2018
  Temat VI: Struktura metafory i metonimii
prowadząca: Rafał Kufel, Magda Kisielewska

sob. 10.III.2018
  Temat VII: Obiekt mały a
  prowadzący: Joanna Molga, Elżbieta Sztejnert

 

 

Basic III

sob. 09.IX.2017
  Temat I: Funkcja i interpretacja mitu
  prowadzący: Paweł Droździak, Radek Bartkowski

sob. 14.X.2017
  Temat II: Kompleks Edypa i kastracja
  prowadzący: Mateusz Kwieciński, Joanna Molga

sob. 04.XI.2017
  Temat III: Kastracja jako znak dramatu kastracyjnego: Przypadek Małego Hansa (Freud)
  prowadzący: Agata Fabisiak, Grażyna Słomiak

sob. 09.XII.2017
  Temat IV: Trzy rejestry Ojca: realnego, symbolicznego, wyobrażeniowego
  prowadzący: Marcin Jewdokimow, Robert Roczeń

sob. 13.I.2018
  Temat V: Trzy czasy Edypa oraz trzy funkcje Ojca: frustracja, kastracja, prywacja (pozbawienie)
  prowadzący: Paula Czosnowska, Rafał Kufel

sob. 10.II.2018
  Temat VI: Dialektyka frustracji w triadzie dziecko, matka, fallus
  prowadzący: Tomasz Paluchowski, Magda Kisielewska

sob. 10.III.2018
  Temat VII: Metafora ojcowska
  prowadzący: Elżbieta Sztejnert, Przemek Szubartowicz

sob. 14.IV.2018
  Temat VIII: Freuda odkrycie miłości w przeniesieniu: Breuer i Anna O.
  prowadzący: Rafał Kufel, Robert Roczeń

sob. 12.V.2018
  Temat IX: Dynamika przeniesienia
  prowadzący: Elżbieta Sztejnert, Joanna Molga

sob. 09.VI.2018
  Temat X: Przeniesienie jako otwarcie i zamknięcie nieświadomości
  prowadzący: Radek Bartkowski, Stefan Gabler

sob. 15.IX.2018
  Temat XI: Związek pomiędzy miłością, a wiedzą w przeniesieniu: zakładany podmiot wiedzenia
  prowadzący: Magda Kisielewska

sob. 13.X.2018
  Temat XII: Opór i powtórzenie: Resistanca e Repeticao
  prowadzący: Joanna Molga

sob. 17.XI.2018
  Temat XII: Powtórzenie: tuche i automaton
  prowadzący: Rafał Kufel, Magda Kisielewska