Basic Course


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Basic Course

Kurs Podstawowy (KP) to cykl seminariów poświęconych założeniom i koncepcjom wyrosłym z pola założonego przez Freuda, a zasadniczo wzbogaconego przez Lacana. Określiło ono charakterystyczne rysy obecne w praktyce psychoanalitycznej nazywanej lacanowską, stanowiące bazę dla koncepcji kliniki, a także techniki i strategii psychoanalizowania. W tej koncepcji teoria i praktyka pozostają nierozłączne. Praktyka wzbogaca teorię, teoria modeluje praktykę.

Ten szczególny rys odpowiada za stereotyp, przypisujący psychoanalizie lacanowskiej nadmierny intelektualizm kosztem rzekomo praktyki. Tymczasem wynika to z tego, że technika i ogólnie praktyka, zwłaszcza we współczesnej psychoterapii, pozbawiona jest namysłu nad teorią i jej implikacjami dla samej praktyki, szczególnie dla etyki. To, co stanowi o oryginalności praktyki opisywanej teorią Lacana, to nie opieranie jej na procedurach, ale na swoistych odkryciach Freuda – nieświadomości i przeniesieniu. Ponieważ punktem odniesienia dla tej praktyki nie są procedury, ale osoba psychoanalityka w relacji do analizanta via ich nieświadomości, to dlatego tak istotna jest teoria (ale nie doktryna) opisująca praktykę. Teoria taka musi być homologiczna z praktyką. To odróżnia psychoanalizę lacanowską od psychoterapii, gdzie teoria jest niehomologiczna z praktyką (opisujące praktykę psychoterapeutyczną koncepcje psychologiczne, neurolingwistyczne, neurobiologiczne i inne tego typu). Dlatego tak ważne dla integralności psychoanalizy jest dobre osadzenie w teorii.

Kurs Podstawowy ma takie zadanie – być bazą dla tych, którzy chcieliby stać się psychoanalitykami. Lecz nie tylko. Jeśli nawet myśl Lacana ma za sobą apogeum (co nie jest wcale takie pewne), stanowi ogromną inspirację dla wielu naukowych i intelektualnych środowisk. Kurs Podstawowy jest pomyślany także dla nich. Kto chciałby zapoznawać się z Lacanem, będzie chętnie witany jako słuchacz naszego kursu.

KP obejmuje 5 modułów tematycznych, których przedstawienie trwać będzie 3,5 roku (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną). Program KP jest dostępny w zakładce dokumenty założycielskie-założenia organizacyjne cz.6.

Zajęcia KP odbywać się będą 1x w miesiącu, w soboty, w siedzibie SFP i będą trwać 2,5 godziny. Opłaty za KP znajdziecie w miejscu wspomnianym powyżej, w cz. 7.

Chętni do bycia słuchaczami KP mogą kontaktować się z Szefem KP, Joanną Molgą (skp@sinthome.pl). Słuchacze KP mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu kursu.

 

Terminarz V roku Kursu Podstawowego (Basic Course V)

Sat 21st Sept 2019 I. Presumptions of Defence: Inhibition, Symptom, Anxiety

  presenters:Rober Roczeń, Radosław Bartkowski

Sat 23rd Nov 2019 II. The Dialectics of Frustration in the Triad: Child, Mother and the Phallus

  presenter: Magdalena Kisielewska

 

Other themes will be published soon.

 

 

Basic Course IV

sob. 12.I.2019 Temat I: Funkcja i interpretacja mitu
  prowadzący: Paweł Droździak, Radosław Bartkowski

sob. 2.II.2019
  Temat II: Kompleks Edypa i kastracja

  prowadzący: Mateusz Kwieciński, Joanna Molga

sob. 2.III.2019
  Temat III: Trzy rejestry Ojca: realnego, symbolicznego, wyobrażeniowego

  prowadzący: Radosław Bartkowski, Robert Roczeń

sob. 13.IV.2019 
  Temat IV: Kastracja jako znak dramatu kastracyjnego: przypadek Małego Hansa (Freud)
 
  prowadzące: Agata Fabisiak, Grażyna Słomiak 

sob. 11.V.2019
  Temat V:
 Trzy czasy Edypa oraz trzy funkcje Ojca: frustracja, kastracja, prywacja (pozbawienie)
  prowadzący: Rafał Kufel

sob. 8.VI.2019 
  Temat VI:
 Dialektyka frustracji w triadzie: dziecko, matka, fallus
  prowadzący: Tomasz Paluchowski, Magda Kisielewska

sob. ...IX.2019 
  Temat VII:
 Metafora ojcowska
  prowadzący: Elżbieta Sztejnert, Przemek Szubartowicz