Pass pour l'entree


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Pass pour l'entree

Moja droga do pass zaczęła się z chwilą, gdy R. Carrabino poinformował mnie o możliwości pass w przypadku analityków, którzy pierwotnie nie przechodzili przez analizę lacanowską, a chcieliby znależć się w obrębie Szkoły Lacanowskiej (tzw. pass pour l'entree). Do połowy lat 90-tych nie było takiej możliwości. W owym czasie zwyciężył pogląd, że do szkoły lacanowskiej istnieją 2 drogi: przez własną analizę lacanowską lub superwizję lacanowską. Byłem przypadkiem drugiej drogi. Z propozycji, co zrozumiałe, skorzystałem.

Organizacja mego pass zajęła 3 lata. Długo, ale zapewne byłem pierwszym analitykiem nie francuskim, który zdecydował się na to. EEP, czyli ówczesna Europejska Szkoła Psychoanalizy nie była przygotowana organizacyjnie na pass analityków anglojęzycznych. Stąd wstępna propozycja by moimi passerami byli Hiszpanie, jako że wśród Francuzów nie było wtedy analityków swobodnie stosujących jęz. angielski. W trakcie organizacji mego wyjazdu do Barcelony jeden z passerów (mowa o Vincento Palomera, chyba aktualnie najwybitniejszego analityka hiszpańskiego) dostał awans na analityka szkoły (AME), co wykluczało jego jako passera (albowiem status AME oznaczał ukończenie analizy, a passerami mogą być tylko osoby będące w trakcie analizy). EEP musiało znależć dwóch nowych passerów. W końcu zaproponowano mi analityczkę francuską (Laure Naveau, aktualnie wyróżniającą się psychoanalityczkę w Paryżu) i amerykańską (robiącą analizę lacanowską w Paryżu, Francescę Pollock, córkę Charlesa Pollocka, a bratanicę Jacksona, aktualnie psychoanalityczkę w Paryżu).

Werdykt po moim pass miał postać telefonu od Erica Lauranta z informacją, że "miałem świetną psychoanalizę, aczkolwiek nieco antyczną", który się powtórzył także w przypadku Z. Sokolika.

Koncepcja przynależności do szkoły lacanowskiej zmieniła się w jakiś czas po moim pass. Wprowadzono wtedy możliwość, a w zasadzie konieczność analizy treningowej w analizie lacanowskiej. Było to jednak w kilka lat później. Gdy w 2007 zawitałem u C. Soler okazało się, że nie wiedziała ona nic (lub zaprzeczała temu), by formuła pass pour l'entree miała miejsce. Lecz znam kilka przypadków zastosowania tej formuły. Jednym z nich jestem.

Przechodzenie przeze mnie pass w Paryżu było podyktowane, co oczywiste, chęcią i możliwością stania się członkiem Szkoły (ówcześnie EEP). Przejście tego z akceptacją było warunkiem, który został spełniony i miał dalsze kroki. Wyjaśnię przeto dlaczego nie przyjąłem oferty przedstawionej mi w jakiś czas po pass.

Warto wiedzieć, że szkoła Lacana (pod tą nazwą rozumiem wiekszość istniejących grup, kół i szkół lacanowskich) nie ozdabia analityków, tudzież passantów, tytułami w szczególny sposób; nie daje ani licencji, ani certyfikatów, ani dyplomów. Osoba kończąca psychoanalizę potwierdzoną swym pass, dostaje tytuł AME (analityk członek Szkoły), pierwotnie okresowy. Wszyscy inni członkowie Szkoły używali/używają tytułu AE (analityk Szkoły). Pod koniec lat 90-tych nie było jasne, czy analityk posiadający za sobą analizę inną niż lacanowska, ale przez wiele lat mający superwizje lacanowskie (w moim przypadku mowa o okresie 1988-2013), przechodząc przez swoje pass, by uzyskać członkowstwo w Szkole (odpowiednik AE), uzyskuje je bezpośrednio (pod warunkiem pozytywnego werdyktu kartelu pass). Jak pisałem, werdykt, jak się okazało pozytywny, został mi przedstawiony przez znamienitego E. Laurenta. Wkrótce potem zaproponował mi on spotkanie z Jean-Pierre Klotzem (w owym czasie głownym nauczającym w USA i Anglii). J-P Klotz, po skontaktowaniu się z nim, zaproponował mi, hmm. w dość bezdyskusyjnym tonie, spotkanie z nim w Paryżu, w sobotę, którą wskazał, w kawiarni o godz. 9.

Równolegle do tego, wielce czcigodne persony zaproponowały mi członkowstwo w Kole Londyńskim lub Ateńskim. Oznaczało to tyle, że spotkanie w Paryżu miało w zasadzie dotyczyć podjęcia przeze mnie analizy lacanowskiej u J-P Klotza. Pojawiły się wszelako kontrowersje spowodowane przez moje uparte proszenie o podanie wyjaśnienia, dlaczego nie mogę być członkiem już wtedy istniejących dwóch kół polskich. Wyjaśnień nigdy się nie doczekałem (być może z powodu zbytnich skłonności autorytarnych osoby prowadzącej ze mną rozmowy na ten temat). W rezultacie rozmów przypominających "rozmowy woła z cielęciem" podjąłem decyzję o rezygnowaniu z propozycji, albowiem pozostawało sądzić, że jedynym powodem tych propozycji jest chęć odizolowania mnie od Polaków (z którymi budowałem struktury dwóch polskich kół, i dla których w większości byłem pierwszym analitykiem).

W konsekwencji tej decyzji kwestia przechodzenia przeze mnie przez lacanowską leżankę przestała być wiążąca - przysłowiowe AE, a może inny tytuł, poza samą tytulaturą, był pusty. Decyzja ta oznaczała też wybór przeze mnie (w klimacie życzliwej zachęty analityków niezależnych) drogi niezależnego budowania, na ile to możssliwe, środowiska lacanowskiego. Owocem późniejszym tego wyboru było powołanie do życia SGPL, a teraz SFP w ramach SGPL.

Krzysztof Pawlak

Dokumenty mojego pass

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz JPG)
 2. Podanie o passe (pobierz JPG)
 3. Odpowied EEP na podanie o passe (pobierz JPG)
 4. Wyznaczenie pierwszej pary passerów (pobierz JPG)
 5. Mój pierwszy kontakt z pierwszą parą passerów (pobierz JPG)
 6. Mój drugi kontakt (pobierz JPG)
 7. Pierwszy fax pierwszej pary passerów (pobierz JPG)
 8. Szczegóły passe w Barcelonie (pobierz JPG)
 9. Umawianie terminu 1 (pobierz JPG)
 10. Umawianie terminu 2 (pobierz JPG)
 11. Drugi fax pierwszej pary passerów (pobierz JPG)
 12. Trzeci fax pierwszej pary passerów (pobierz JPG)
 13. Komunikat sekretariatu passe (pobierz JPG)
 14. Podanie o powołanie drugiej pary passerow (pobierz JPG)
 15. Czwarty fax pierwszej pary passerów (pobierz JPG)
 16. Drugie pismo sekretariatu passe (pobierz JPG)
 17. Odpowiedź na drugie pismo sekretariatu passe (pobierz JPG)
 18. Wyznaczenie drugiej pary passerów (pobierz JPG)
 19. Mój pierwszy kontakt z drugą parą passerów (pobierz JPG)
 20. Pierwszy kontakt drugiej pary passerów ze mną (pobierz JPG)
 21. Mój drugi kontakt z drugą parą passerów (pobierz JPG)
 22. Mój trzeci kontakt z drugą parą passerów (pobierz JPG)
 23. Ustalenie terminu passe (pobierz JPG)
 24. Mój czwarty kontakt z drugą parą passerów (pobierz JPG)
 25. Mój piąty kontakt z drugą parą passerów (pobierz JPG)
 26. Drugi kontakt drugiej pary passerów ze mną (pobierz JPG)
 27. Mój szósty kontakt z drugą parą passerów (pobierz JPG)
 28. Mój siódmy kontakt z drugą parą passerów (pobierz JPG)
 29. Trzeci kontakt drugiej pary passerów ze mną (pobierz JPG)
 30. Czwarty kontakt drugiej pary passerów ze mną (pobierz JPG)
 31. Zawiadomienie sekretariatu passe o jego odbyciu (pobierz JPG)