Kontakt


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Kontakt

Sinthome - Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej

ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa

kontakt@sinthome.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000306502, NIP: 5252427692