O nas


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


O nas

Stowarzyszenie Sinthome-Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej (SGPL) zostało założone w marcu 2008 roku. Nasze stowarzyszenie zrzesza psychoanalityków i inne osoby z różnych środowisk zafascynowane myślą Jacquesa Lacana, francuskiego psychoanalityka i filozofa. Do 2010 Sinthome ściśle współpracowało z francuskim EPFCL. W tym samym roku zdecydowaliśmy się pracować niezależnie. Obecnie nieformalnie współpracujemy z psychoanalitykami, członkami innych grup, jak i niezrzeszonymi psychoanalitykami. Mieliśmy zaszczyt gościć tak wybitnych gości, jak Elisabeth Roudinesco, Renata Salecl, Bruce Fink, Stuart Schneiderman, Marco Jorge, Alain Didier-Weill, a także Paola Mieli z Après-Coup Psychoanalytic Association z Nowego Jorku oraz Raul Moncayo z Lacanian School of Psychoanalysis z Berkley w Kalifornii. Naszą misją jest propagowanie w Polsce psychoanalizy lacanowskiej opierającej się na myśli Zygmunta Freuda i Jacquesa Lacana. Uwzględniając nasz główny kierunek działań, między innymi pracę kliniczną, Sinthome założył Szkołę Formowania się Psychoanalityka. Jako organizacja non-profit mamy na celu współpracę ze wszystkimi, którzy zajmują się współczesną psychoanalizą i tematyką współczesnej cywilizacji.