O nas


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


O nas

Stowarzyszenie Sinthome - Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej (SGPL) zostało założone w marcu 2008 roku. Nasze stowarzyszenie zrzesza psychoanalityków i inne osoby z różnych środowisk zafascynowane myślą Jacquesa Lacana, francuskiego psychoanalityka i filozofa. Do 2010 Sinthome ściśle współpracowało z francuskim EPFCL. W tym samym roku zdecydowaliśmy się pracować niezależnie. Obecnie nieformalnie współpracujemy z psychoanalitykami, członkami innych grup, jak i niezrzeszonymi psychoanalitykami. Mieliśmy zaszczyt gościć tak wybitnych gości, jak Elisabeth Roudinesco, Renata Salecl, Bruce Fink, Stuart Schneiderman, Marco Jorge, Alain Didier-Weill, a także Paola Mieli z Après-Coup Psychoanalytic Association z Nowego Jorku oraz Raul Moncayo z Lacanian School of Psychoanalysis z Berkley w Kalifornii. Naszą misją jest propagowanie w Polsce psychoanalizy lacanowskiej opierającej się na myśli Zygmunta Freuda i Jacquesa Lacana. Uwzględniając nasz główny kierunek działań, między innymi pracę kliniczną, Sinthome założył Szkołę Formowania się Psychoanalityka. Jako organizacja non-profit mamy na celu współpracę ze wszystkimi, którzy zajmują się współczesną psychoanalizą i tematyką współczesnej cywilizacji.

 

 

Informacja w/s RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jest Sinthome - Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 3/5.

Macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (chyba, że inne nadrzędne prawo stanowi inaczej). Macie prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie dane osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych, macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zrealizowanie tych praw nie może być sprzeczne z obowiązkami administratora, które nakładają na nas przepisy ogólnie obowiązującego prawa.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które wyraziliście Państwo zgodę, a po tym czasie będą przechowywane w archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

Państwa dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczą w imieniu Sinthome - Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej  usługi na podstawie umów, które gwarantują bezpieczeństwo Państwa danych. Nie mogą one z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Sinthome Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej.

Dane pozyskane za Państwa zgodą są przechowywane w zabezpieczonej formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokładamy wszelkich starań by Państwa dane były bezpieczne.

Z poważaniem,

Zarząd Sinthome - Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej