Aktualności


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Aktualności

 

Informacja dla analizantów Krzysztofa Pawlaka: 

Wznowienie analiz nastąpi od czwartku 21. lutego według harmonogramu sprzed nieobecności. Analizanci, którzy chcą zmienić dzień lub godzinę proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach SFP:

Sobota 02.02.2019 godz.10:00

 

 Program

10:00-12:00 wykład w ramach IV roku SFP: „Kompleks Edypa i kastracja" wygłoszą Mateusz Kwieciński i Joanna Molga.

12:00-13:00 wykład z cyklu Wokół psychoanalizy: „Metafory u Freuda” wygłosi Rafał Kufel

13:00-15:00 Grupa kliniczna.

Centrum Prasowe SDP, ul. Foksal 3/5.

Zapraszamy!

 

„Metafory u Freuda"

W swojej pracy Zygmunt Freud często odwoływał się do rozmaitych metafor. Część z nich utrwaliło się w świadomości społecznej, natomiast część popadła w zapomnienie. Chciałbym w moim wystąpieniu przyjrzeć się tym metaforom, odświeżyć je i dokonać ich krótkiego omówienia.

 

 

Zapraszamy na pierwsze w Nowym Roku spotkanie w ramach SFP:

Sobota 12.01.2019 godz.10:00

 

 Program

10:00-12:00 wykład w ramach IV roku SFP: „Funkcja i interpretacja mitu" wygłoszą Paweł Droździak i Radosław Bartkowski.

12:00-14:00  Grupa Kliniczna.

 

Spotkanie odbywa się, jak zwykle, w Centrum Prasowym SDP, ul. Foksal 3/5.

Zapraszamy!

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach SFP:

Sobota 1.12.2018 godz.10:00

Program:

10:00-12:00 wykład w ramach III roku SFP: „Realne jako trauma" wygłosi Przemysław Szubartowicz.

12:00-13:30 wykład z cyklu Wokół psychoanalizy: „Nowe pojęcie płci. Ponad dymorfizmem" wygłosi prof. dr hab. Renata Ziemińska.

13:00-15:00 Grupa Kliniczna.

Spotkanie odbywa się, jak zwykle, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5. Zapraszamy!

 

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach SFP:

Sobota 10.11.2018 godz.10:00

Program

10:00-12:00 wykład w ramach III roku SFP: „Powtórzenie: tuchê i automaton" wygłoszą Magda Kisielewska i Rafał Kufel.

Po wykładzie odbędzie się Grupa Kliniczna.

Spotkanie odbywa się, jak zwykle, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5. Zapraszamy!

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach SFP:

Sobota 6.10.2018 godz.10:00

 

Program spotkania

10:00-12:00 wykład w ramach III roku SFP: „Opór i powtórzenie" wygłosi Joanna Molga.

12:00-13:00 wykład z cyklu Wokół psychoanalizy: „Powtórzenie traumy. Aspekty biologiczne i psychoanalityczne" wygłoszą Radosław Bartkowski i Robert Roczeń.

13.00-15.00 Grupa Kliniczna:

 

Spotkanie odbywa się, jak zwykle, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5. Zapraszamy!

 

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach SFP:

Sobota 15.09.2018 godz.10:00

 

Program spotkania

10:00-12:00 wykład w ramach III roku SFPZwiązek pomiędzy miłością a wiedzą w przeniesieniu: zakładany podmiot wiedzenia” wygłosi Magda Kisielewska.

12:00-13:00 wykład z cyklu Wokół psychoanalizy „Od talking cure Anny O. poprzez znak językowy Ferdynanda de Saussure’a do mowy pragnienia Jacquesa Lacana. Język, mowa, mówienie z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej” wygłosi Krystyna Dziewańska-Prochal.

13.00-14.00 Grupa Kliniczna: prezentację przypadku przeprowadzi Rafał Kufel.

 

Spotkanie odbywa się, jak zwykle, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5. Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach SFP:

BASIC II: sobota 19.05.2018 godz. 10.00

Dynamika przeniesienia, prowadząca: Elżbieta Sztejnert

BASIC III: sobota 19.05.2018 godz. 13.00

Metafora ojcowska, prowadzący: Małgorzata Monkiewicz, Przemysław Szubartowicz

 

BASIC II: sobota 09.06.2018 godz. 10.00

Przeniesienie jako otwarcie i zamknięcie nieświadomości, prowadzący: Grażyna Słomiak, Stefan Gabler

 

Na naszej stronie w dziale Polecane pojawił się nowy tekst.

Artykuł „Babe - świnka z klasą i koniec analizy” autorstwa doktor Anny Shane został wykorzystany na przełomie 2014 i 2015 roku, podczas cyklu spotkań o końcu analizy. Przemysław Szubartowicz posłużył się nim w celu omówienia właśnie kwestii końca analizy oraz m.in. pojęcia "bycia pomiędzy dwiema śmierciami".
Przekład na język polski – Mateusz Kwieciński.

Dziękujemy doktor Annie Shane za zgodę na opublikowanie niniejszego przetłumaczonego tekstu na stronie stowarzyszenia Sinthome.

Zapraszamy do lektury.

 

W dniu 09 czerwca na ul. Foksal 3/5 odbędzie się Walne Zebranie członków Sinthome. Pierwszy termin: g. 12.30 (po BASIC School), drugi termin: 15.00 (po Grupie Klinicznej). 

 

Serdecznie zapraszamy na wykłady dr. Raula Moncayo i dr Barri Belnap poświęcone wybranym elementom psychoanalizy lacanowskiej.

W sobotę 14.04.2018 g. 10.00-12.45 odbędzie się wykład dr. Raula Moncayo pt. "Znaczący celuje w Księżyc: psychoanaliza lacanowska i buddyzm Zen". Tego samego dnia od 14.30 do 17.50 odbędzie się wykład dr Barri Belnap pt: "Psychoanaliza dzieci".

Miejsce: ul. Foksal 3/5, Warszawa

Raul Moncayo - dr Filozofii , psychonalityk i superwizor, założyciel Lacanowskiej Szkoły Psychoanalizy. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i psychoanalityczną. Były dyrektor ds. Szkoleń w klinice psychiatrycznej w San Francisco. Autor publikacji naukowych oraz książek takich jak: “Evolving Lacanian Perspectives for Clinical Psychoanalysis”, “The Signifier Pointing at the Moon”, “The Emptiness of Oedipus", "Lalangue, Sinthome, Jouissance, and Nomination”.

Jego nowa książka “Knowing, Not-Knowing, and Jouissance. Levels, Symbols, and Codes of Experience in Psychoanalysis” ukaże się w 2018 roku.

Barri Belnap – dr Medycyny i psychiatra w Austen Riggs Center w Stockbridge, Massachusetts. Specjalizuje się w analitycznym leczeniu psychoz i zaburzeń osobowości. Autorka wielu publikacji naukowych.

Wykłady będą tłumaczone na język polski.
Opłata dla Uczestników wynosi 80 zł. Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres mailowy: zarząd@sinthome.pl

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach SFP:

BASIC II: sobota 21.04.2018 godz. 10.00

Freuda odkrycie miłości w przeniesieniu: Breuer i Anna O.. prowadząca: Magda Kisielewska

 

BASIC II: sobota 10.03.2018 godz. 10.00

"Obiekt małe a", prowadząca: Joanna Molga

 

Uwaga: zmieiony został termin wykładu kwietniowego. Wykład odbędzie się 21.04.2018

Temat: Freuda odkrycie miłości w przeniesieniu: Breuer i Anna O., prowadząca: Magda Kisielewska

 

BASIC II: sobota 10.02.2018 godz. 10.00

"Struktura metafory i metonimii", prowadzący: Magda Kisielewska, Rafał Kufel

 

Nowy tekst na naszej stronie w dziale Polecane: 

Marco Antonio Coutinho Jorge, Lacan i miejsce analityka. Uwagi na temat Wyobrażeniowego, Symbolicznego i Realnego, przekład Grażyna Słomiak i Stefan Gabler

 

Poprzednie:

BASIC II: sobota 13.01.2017 godz. 10.00

"Funkcja znaczącego w nieświadomości: dowcip (famillionaire) i zapominanie (Signorelli)", prowadzący: Grażyna Słomiak, Stefan Gabler

 

Kolejne wykłady w ramach kursu podstawowego (BASIC II i BASIC III)

BASIC II: sobota 09.12.2017 godz. 10.00

Temat IV: Nieświadome ustrukturyzowane jest jak język

Prowadzący: Radosław Bartkowski, Robert Roczeń

 

Paola Mieli 0 Przestrzeni Podmiotowej

Serdecznie zapraszamy na specjalny wykład Paoli Mieli z Freudian-Lacanian Institute Après-Coup Psychoanalytic Association w Nowym Yorku, który odbędzie się 24 listopada w Warszawie. Szczegóły wystąpienia podajemy na plakacie.

 

Kolejne wykłady w ramach kursu podstawowego (Basic II  i  Basic III)

 

Kurs podstawowy (Basic II  i  Basic III) w najbliższą sobotę

 

Zapraszamy na kolejne spotkania przed wakacjami w ramach SFP:

- 20 maja, o godz. 10.00 - wykład "Schemat L", prowadzący: Rafał Kufel

- 3 czerwca, o godz. 12.00 - otwarta konferencja "Czym jest psychoanaliza z błędami, psychoanaliza bez błędów i nie-psychoanaliza". Spotkanie poprowadzą Krzysztof Pawlak i Przemysław Szubartowicz

Na konferencję wstęp wolny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia chętnych na adres zarzad@sinthome.pl

Spotkania jak zwykle - w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przy Foksal 3/5. Zapraszamy!

 

SFP - uwaga, zmiana godziny!

zmiana godziny: 12.00 Zapraszamy na kolejny wykład "Dwa narcyzmy", który odbędzie się w dniu 22 kwietnia o godz. 12, jak zwykle - w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przy Foksal 3/5. Prowadzący: Krzysztof Pawlak Zapraszamy!

 

Zamknięta grupa kliniczna

24 czerwca 2016 roku zapraszamy klinicystów SGPL na spotaknie zamknięte. Miejsce spotkania podamy w osobnym mailu.

 

Walne Zgromadzenie Sinthome

25 czerwca 2016 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Sinthone, poświęcone m.in. ostatnim ustaleniom dotyczącym kursu podstawowego, zmianie miejsca spotkań Stowarzyszenia, superwizjom i grupom klinicznym. Miejsce spotkania zostanie podane w osobnym mailu.

 

Powołanie kartelu tłumaczeniowego

W dniu 11.03 powołany został kartel w celu tłumaczenia i dyskutowania XVII seminarium Lacana.

W skład kartelu weszli: Marcin Jewdokimow, Joanna Molga, Anna Kaszyńska, Rafał Kufel, Krzysztof Pawlak i Mateusz Kwieciński.

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

W dniu 20 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z organizacją Szkoły Kształtowania (się) Analityka i przyjęto zmiany do Statutu związane z organizacją szkoły. Zarząd Sinthome powołał Dyrektora a ten Członków Rady Szkoły na pierwsza kadencję. Rada Szkoły przedyskutowała plan działania aby uroczyście uruchomić Szkołę od września 2016 roku.

 

Psychoanalityk o psychozach

6 stycznia o godzinie 18.00 w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita odbędzie się kolejne seminarium z cyklu "Psychoanalityk o psychozach".

Organizatorami są Sinthome i Pruszkowskie Centrum Psychoterapii i Psychoanalizy.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Pawlak.

Adres: ul. Przeskok 3/20, Pruszków.

 

Cd. seminarium o psychozach

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Psychoanalityk o psychozach”; środa 2 września, godz. 20.00.

Adres: ul. Przeskok 3/20, Pruszków.

 

Kliniczna autoanaliza

15 lipca 2015 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Vita w Pruszkowie przy ulicy Przeskok 3 odbędzie się, prowadzona przeze mnie, autoanaliza przypadku neurologicznego pacjenta po wypadku komunikacyjnym.

Zapraszam na nią wszystkich, którzy borykają się otaczającą ich rzeczywistością, w której nie potrafią się odnaleźć, która ich przytłacza i której, tym samym, w pełni nie rozumieją. Być może refleksja nad nieuświadamianym, aczkolwiek mimo to wciąż znacząco żywym, logicznym ciągiem zdarzeń, ułatwi dokonanie konstruktywnego dystansu do własnej subiektywności.

Anna Kaszyńska

 

Nowy Zarząd Sinthome

W sobotę 13 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Sinthome, podczas którego wybrano władze SGPL na nową kadencję, przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu, a także omówiono kierunki i cele dalszej działalności.

Obecny Zarząd SGPL tworzą:
Joanna Molga – przewodnicząca
Paweł Droździak – wiceprzewodniczący ds. merytorycznych
Grażyna Słomiak – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Przemysław Szubartowicz – przewodniczący
Anna Kaszyńska
Stefan Gabler

Ponadto podjęto decyzję o skreśleniu z listy członków zwyczajnych Krzysztofa Pawlaka, który od 1 lipca 2015 r. będzie członkiem honorowym SGPL.

Sinthome posiada nowy, wpisany do KRS statut (do przeczytania TUTAJ), uruchomiliśmy także nowe konto, na które należy wpłacać składki członkowskie:
49 1050 1025 1000 0090 3057 0585

 

Psychoanaliza a kreacja artystyczna

Zapraszamy na wykład otwarty Alaina Didiera-Weilla pt. „Psychoanaliza a kreacja artystyczna”, który odbędzie się w niedzielę 19 kwietnia o godz. 17.00 w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

WSTĘP WOLNY

Jednocześnie zawiadamiamy członków Sinthome, że w sobotę 18 kwietnia od godz. 18.00 i w niedzielę od godz. 12.00 w Pruszkowie (siedziba Vity) będziemy wraz z naszym gościem omawiać aspekty przeniesienia, lęku i pragnienia w kontekście Seminarium XI Lacana.
W poniedziałek zaś, także w Pruszkowie, nasz gość poprowadzi grupę kliniczną.

 

Psychozy – seminarium 4

Zapraszamy na część czwartą cyklu seminariów Psychoanalityk o psychozach. Seminarium odbędzie się w środę 1.04.2015 o godz. 20:00.

 

Alain Didier-Weill gościem Sinthome

Od soboty 18 kwietnia przez kilka dni gościem Stowarzyszenia Sinthome będzie francuski psychoanalityk Alain Didier-Weill. Planujemy wykład otwarty dla szerokiej publiczności, a także pracę seminaryjną dotyczącą problemów przeniesienia, obiektu a oraz lęku w oparciu o Seminarium XI Lacana. Praktykujący członkowie Sinthome wezmą także udział w pracy klinicznej z udziałem naszego gościa. Szczegóły wkrótce.

Ponadto informujemy, że SGPL prowadzi seminarium dotyczące końca analizy (ostatnio zatrzymaliśmy się przy tekście Clotilde Pascual „Koniec analizy i analiza bez końca”). Regularnie odbywają się także spotkania kartelu i grup klinicznych (zamkniętej i otwartej), przygotowujemy także kolejną odsłonę Basic School (program II roku zaproponowany przez Marco Jorge).

Po uporaniu się ze sprawami sądowymi Sinthome ma już zarejestrowany nowy statut, dzięki czemu rozpoczynamy formalne przygotowania do rejestracji psychoanalitycznego periodyku Stowarzyszenia (rozmawiamy o współpracy z Brucem Finkiem, Marco Jorge, Elisabeth Roudinesco, Stuartem Schneidermanem, Renatą Salecl, Pawłem Dyblem, Andrzejem Lederem; wśród autorów znajdą się także członkowie Sinthome). Niebawem także odbędzie walne zgromadzenie poświęcone nowemu statutowi, podsumowaniu dotychczasowej działalności (odbywającej się w „zawieszeniu” statutowym) oraz wyborowi nowych władz.

Przemysław Szubartowicz
wiceprzewodniczący SGPL ds. merytorycznych

 

Alain Didier-Weill – doktor medycyny (1965), psychiatra. W latach 1963-69 stażysta szpitali psychiatrycznych – des hôpitaux psychiatriques de la Seine, w 1969 wyróżniony Prix de l`Evolution Psychiatrique. Psychoanalityk, członek Ecole Freudienne w Paryżu. Współzałożyciel Association Coût Freudien, Inter Associatif Européen de Psychanalyse, Mouvement Insistance (2002). Organizator licznych konferencji (m.in. Sorbonne, Centre Communautaire, Théâtre Poème de Bruxelles). W latach 1975/76/80 prelegent semiariów Jacques`a Lacana. Autor kilkunastu książek dotyczących psychoanalizy, pogranicza analizy i sztuki, licznych artykułów; współautor (z M. Safouanem) książek „La pratique de Lacan” (Metoda Lacana), „Travailler avec Lacan” (Pracując z Lacanem). Dramaturg, autor dwóch scenariuszy filmowych: dokumentu „Quartier Lacan” (Paryż) i filmu „The Coller” (Nowy Jork). W 1968 roku Alain Didier-Weill spotkał się z Lacanem i od tego czasu z nim pracował, osobiście zajmując się podobieństwem psychoanalizy i kreacji artystycznej. W ujęciu tej relacji opracował pewne hipotezy, które, na prośbę Lacana, wielokrotnie przedstawiał w ramach seminariów publicznych. Równolegle do pracy teoretycznej Didier-Weill zaangażował się w twórczość dramaturgiczną. Pierwsza sztuka, którą napisał („Pol”) została wystawiona w 1975 roku w ramach Festiwalu Festival d`Autome i otrzymała Nagrodę Krytyki, którą wręczył mu Ionesco. Do tej pory Didier-Weill napisał 16 sztuk, z których większość została opublikowana i wystawiona na scenie.

Więcej informacji o naszym gościu na jego stronie http://www.alaindidierweill.com/

 

Cd. seminarium: 4 lutego

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Psychoanalityk o psychozach”; 4 lutego, godz. 20.00, ul. Przeskok 3/20, Pruszków.

 

Psychoanalityk o psychozach

Zapraszamy na część pierwszą cyklu seminariów Psychoanalityk o psychozach. Seminarium odbędzie się 7.01.2015 o godz. 20:00.